RO EN

Ina Elena STOIAN and Andrei Victor GUȚU graduated in 2007 the Faculty of Architecture at UAUIM Bucharest, both with excellence medals for their bachelor degrees. Awarded from scholarships, Ina attended La Cambre faculty of architecture in Brussels, focusing her studies on the subject of housing and the architecture-information technology-multimedia relationship, and Andrei attended La Sapienza faculty in Rome, focusing on interior design studies. Following up on their interest in urban issues, Ina and Andrei graduated in 2009 the Romanian-French master’s degree in Integrated Urban Development within Ion Mincu Architecture University of Bucharest. After multiple collaborations as early as 2004 – competitions, international workshops, academic projects, architecture proposals, Ina and Andrei co-founded in 2011 shiftspace architecture studio.

SHIFTSPACE projects outline in its own vision the challenges and requirements of their clients, and the team experience extends to various contexts, multiple program types and project scale. The follow-up on implementation and the consultancy offered to our clients during construction sites have become key in materializing the planned concepts. The team, coordinated by the architects Ina STOIAN and Andrei GUȚU, is made complete by passionate and reliable specialists, with the necessary experience to outline and implement your projects.

Services: feasibility studies / pre-projects and project specifications / technical documentations for obtaining construction permits / technical and execution projects / execution follow-up on construction sites / improvement and interior design projects / product design / area and detail urban plans / landscaping projects / urban legislation consultancy in view of land purchases / architecture and resistance consultancy in view of purchasing existing constructions / recommendations for specialized teams.

The team
Ina Stoian, Andrei Guțu
2011 founding partners shiftspace
2009 Master in Integrated Urban Development
2007 Graduate students UAUIM Bucharest

Raluca Popa, George Macovescu
architects, collaborators

Other collaborators
Lucian Sandu-Milea, Andrei Grigore, Ilona Andreoiu, Rodica Dina, Sabina Gherghel, Raluca Primejdie, Daniela Calciu, Mirela Nițu, Andrei Clonțea, Mircea Samoilă

Ina Elena STOIAN și Andrei Victor GUȚU au absolvit în 2007 Facultatea de Arhitectură la UAUIM București obținând ambii medalii de merit pentru rezultatele la diplomă. De asemenea, în urma obținerii unor burse de studiu, Ina a urmat cursurile facultății de arhitectură La Cambre din Bruxelles, axându-și studiile pe tema locuirii și a relației arhitectură-informatică-multimedia și Andrei a urmat cursurile facultății La Sapienza din Roma, axându-și studiile pe design de interior. Interesați de problematica orașului, Ina și Andrei au absolvit în 2009 masterul româno-francez Dezvoltare Urbană Integrată din cadrul Universității de Arhitectură Ion Mincu, București. După multiple colaborări începute încă din 2004 - concursuri, workshopuri internaționale, proiecte de școală, propuneri de arhitectură, Ina și Andrei au fondat în 2011 biroul de arhitectură shiftspace.

Proiectele SHIFTSPACE conturează într-o viziune proprie provocările și cerințele clienților, iar experiența echipei coordonate de arhitecții Ina STOIAN și Andrei GUȚU se extinde la diverse contexte, multiple tipuri de program și scară a proiectelor. Urmărirea execuției și consultanța oferită clienților noștri pe parcursul șantierelor a devenit un serviciu cheie în concretizarea conceptelor propuse. Echipa SHIFTSPACE este completată de specialiști pasionați, de încredere și cu experiența necesară conturării și implementării proiectelor dumneavoastră.

Servicii: studii de fezabilitate / anteproiecte și stabilirea datei de temă / documentații tehnice pentru obținerea autorizației de construire / proiecte tehnice și de execuție / urmărirea execuției pe șantier / proiecte de amenajare și design interior / design de produs / decorațiuni interioare / planuri urbanistice zonale și de detaliu / proiecte de amenajare peisageră / consultanță în legislația urbană în vederea achizitionării de terenuri / consultanță de arhitectură și rezistență în vederea achiziționării de construcții existente / recomandări echipe specializate.

Echipa
Ina Stoian, Andrei Guțu
fondatori, asociați shiftspace 2011
master Dezvoltare Urbana Integrata UAUIM București 2009
diploma arhitect UAUIM București 2007

Raluca Popa, George Macovescu
colaboratori, arhitecți

Au colaborat cu noi
Lucian Sandu-Milea, Andrei Grigore, Ilona Andreoiu, Rodica Dina, Sabina Gherghel, Raluca Primejdie, Daniela Calciu, Mirela Nițu, Andrei Clonțea, Mircea Samoilă